Przejdź do treści

Od chusteczek nawilżanych po gruz – czyli co w Warszawie ląduje w toaletach

Do warszawskiej sieci kanalizacyjnej codziennie trafiają potężne ilości śmieci. To m.in. resztki jedzenia, zużyte pieluchy, podpaski i patyczki higieniczne. Stołeczni kanalarze, wg danych za pierwszą połowę 2023 r., wydobywali z kanalizacji średnio 15 ton odpadów na dobę! Badanie przeprowadzone na zlecenie MPWiK pokazuje, że wiemy, jak segregować odpady. Mimo to sedes traktujemy jak kosz na śmieci.

Choć patyczek higieniczny czy podpaska wydają się niepozorne i szybko znikają w toalecie, stanowią dla kanalizacji poważny problem. W skali miasta składają się na tony śmieci, jakie pracownicy stołecznej spółki muszą usunąć z systemu odprowadzania ścieków. W ubiegłym roku było to średnio ponad 9 ton dziennie. Problem narasta, bo w pierwszym półroczu 2023 r. było to już 15 ton na dobę. W przeddzień Światowego Dnia Toalet stołeczne MPWiK zapytało mieszkanki i mieszkańców Warszawy, co i jak często wyrzucają do toalet. Sprawdzało też ich wiedzę dotyczącą miejsca na poszczególne odpady. W badaniu przeprowadzonym przez Agencję Badawczą SW Research, na zlecenie stołecznego MPWiK[1], aż 86% badanych przyznało się, że przynajmniej raz na jakiś czas wyrzuca do toalety odpady, których miejsce powinno być w koszu. Wyniki te mogą martwić, szczególnie dlatego, że 63% ankietowanych deklaruje znajomość zasad segregowania odpadów i ich przestrzega.

Co najczęściej ląduje w sedesie?

Nawilżany papier toaletowy – 25% warszawianek i warszawiaków przyznaje, że wyrzuca do toalet regularnie. 32% przyznało, że robi to czasami. Sporym wyzwaniem dla stołecznych kanalarzy są też resztki jedzenia, które w toalecie regularnie spuszcza 4% badanych. Czasami robi to 32%. Olej po smażeniu regularnie wylewa do toalety 2%. Czasami robi to 20%. Do sieci kanalizacyjnej, choć w mniejszej skali, trafiają też resztki farb i materiałów budowlanych. Do ich wyrzucania do sedesu przyznaje się 7% ankietowanych. Inne wyrzucane do toalety odpadki to rękawiczki jednorazowe (6%), drobne przedmioty plastikowe, np. opakowania po kosmetykach (5%) czy torebki foliowe (4%).

– Do toalety wolno wyrzucać tylko papier toaletowy –  nie nawilżany, a zwykły. Tylko taki rozpuszcza się w wodzie. Inne odpady powodują tworzenie się w kanalizacji zwartych splotów i kłębów trudnych do usunięcia i blokujących przepływ ścieków. Prowadzi to do awarii nie tylko w sieci miejskiej, ale też w instalacji wewnętrznej, za której stan odpowiadają właściciele lub zarządcy budynków. Usuwanie nieczystości z zalanych piwnic jest nie tylko kłopotliwe, ale też kosztowne – mówi Renata Tomusiak, prezes Wodociągów Warszawskich.

Prezes spółki przypomina też o negatywnych skutkach dla środowiska naturalnego oraz o tym, że tylko odpady wyrzucane do odpowiedniej frakcji mogą być poddane recyklingowi bądź dalszemu przetworzeniu.

Wiemy, czym to grozi

Ankieta MPWiK pokazała, że mieszkanki i mieszkańcy stolicy są świadomi zagrożeń wynikających ze śmiecenia w kanalizacji. 74% ankietowanych prawidłowo wskazało, że skutkuje to zatykaniem rur. Prawie 51% zwróciło uwagę na uszkodzenie infrastruktury kanalizacyjnej. Blisko 40% wskazało na wyższe koszty oczyszczania ścieków. Osoby uczestniczące w ankiecie są także świadome zagrożeń dla środowiska. 58% uważa, że wrzucanie śmieci do toalety może wpływać na zanieczyszczenie wód. Z kolei 40% wskazuje na ryzyko zwiększenia populacji szczurów i innych gryzoni.

Skąd więc tony śmieci w kanalizacji?

Nieprawidłowe zachowania najczęściej biorą się z przekonania, że taki sposób postępowania z odpadami jest właściwy. Tego zdania jest co druga osoba wyrzucająca do sedesu nawilżany papier toaletowy. Podobne przekonanie dotyczy wyrzucanie resztek jedzenia (29%) czy wylewania oleju po smażeniu (31%).

MPWiK swoje badanie zrealizowało w ramach corocznej kampanii edukacyjnej „Sedes to nie kosz na śmieci”. Spółka prowadzi też stały Program Edukacji Ekologicznej. W organizowanych dla uczniów zajęciach od 2007 r. wzięło udział 47 tysięcy dzieci.

W trosce o spokojne święta, spędzone bez awarii kanalizacyjnych, Wodociągi Warszawskie apelują o niewyrzucanie resztek żywności czy opakowań do toalet podczas przygotowywania świątecznych potraw.


[1] Badanie zrealizowane w terminie 27.10 – 02.11.2023. W ramach badania przeprowadzono 510 ankiet z celową próbą mieszkańców Warszawy. Metoda badawcza: Wywiady on–line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel

Udostępnij artykuł