Przejdź do treści

Wodociągi Warszawskie szukają partnerów w pozyskiwaniu zielonej energii

Jednym z priorytetów Wodociągów Warszawskich jest ochrona zasobów naturalnych. W tym celu spółka podejmuje szereg działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Wśród nich są przede wszystkim inwestycje w nowoczesne technologie oraz działania zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wśród dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć możemy wyróżnić inwestycje w budowę farm fotowoltaicznych. Już teraz na terenach naszej spółki działają instalacje fotowoltaiczne, których łączna moc szczytowa wynosi 7,37 MW.

Dodatkowo, w trzech oczyszczalniach ścieków: „Czajka”, „Południe” oraz „Pruszków” w procesie kogeneracji pozyskujemy energię z biogazu, produktu fermentacji komunalnych osadów ściekowych. Biogaz stanowi obecnie podstawowe odnawialne źródło energii wykorzystywane w spółce.

Stawiamy na OZE

Energia w ilości 49,4 GWh wyprodukowana z odnawialnych źródeł pokrywa obecnie 26% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w naszym przedsiębiorstwie. Jednakże naszym celem w najbliższych dekadach jest osiągniecie całkowitej samowystarczalności energetycznej. Dlatego też poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam na zwiększenie produkcji zielonej energii.

Jeśli posiadasz produkty i technologie umożliwiające produkcję energii z odnawialnych źródeł i jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z największym przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym w Polsce, to ogłoszenie jest kierowane właśnie do Ciebie.

Wszystkie zapytania dotyczące możliwości współpracy prosimy kierować na nasz adres mailowy: bnt@mpwik.com.pl

Udostępnij artykuł