Przejdź do treści

Kolektor Wiślany w końcowej fazie budowy

Wzdłuż Wisłostrady powstaje największy tranzytowo-retencyjny kolektor ściekowy w Warszawie. Inwestycja, która ma zakończyć się w 2024 roku, pozwoli ograniczyć zjawisko podtopień w lewobrzeżnej części miasta.

Kolektory retencyjne to odpowiedź miasta na negatywne skutki zmian klimatycznych. Warszawa chce w ten sposób ochronić się przed zalewaniem ulic i podtopieniami spowodowanymi nagłymi, intensywnymi deszczami. Kolektory mają czasowo magazynować nadmiar wód opadowych i roztopowych, które po ustaniu opadu zostaną bezpiecznie skierowane do oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie pozwoli również ograniczyć uruchamianie się tzw. przelewów burzowych do Wisły.

– Klimat się zmienia. Często – także w Warszawie – zdarza się, że w ciągu kilku godzin może spaść tyle deszczu, ile normalnie pada przez cały miesiąc. W stolicy mamy wielką sieć kanalizacyjną, która liczy ponad 4400 km. Oczyszczalnie przyjmują i oczyszczają ponad pół miliona metrów sześciennych ścieków. Jednak w przypadku deszczy nawalnych nawet ta sieć nie jest w stanie wszystkiego złapać. Dlatego tak ważne jest budowanie zbiorników retencyjnych i wyłapywanie opadów – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. To olbrzymia inwestycja. Kolektor Wiślany będzie największym w Warszawie – dodał prezydent i zapewnił, że miasto chce nie tylko magazynować wodę, ale jak największą jej część wykorzystywać ponownie.

–  Z prawie 800 mln zł, które inwestujemy w ten kolektor, część to środki pochodzące z UE. Jednak cały nasz plan dla retencji ścieków i wód opadowych to są miliardy złotych – podkreśla Renata Tomusiak, prezes Zarządu Wodociągów Warszawskich.

Kolektor Wiślany – charakterystyka i aktualny etap prac

Kolektor Wiślany, który powstaje wzdłuż Wisłostrady, będzie miał ponad 9 km długości i pojemność ok. 50 tys. m3, co jest porównywalne z pojemnością 13 basenów olimpijskich. Będzie to więc największy kolektor tranzytowo-retencyjny w stolicy. Budowa kolektora Wiślanego to inwestycja o ogromnej skali – na zasadniczym odcinku jego średnica wewnętrzna ma 3,2 m. Biorąc pod uwagę parametry, to największy budowany tego typu rurociąg w tej części Europy.

Inwestycja realizowana jest od końca 2020 r. Zakończono już budowę samego kolektora. Do wykonania zostały jeszcze m.in. instalacje technologiczne, budowa pompowni i komór połączeniowych. Zakończenie prac planowane jest na przełom I i II połowy przyszłego roku.

Wykonawcą jednego z etapów była Inżynieria Rzeszów, pozostałe dwa realizuje firma Budimex.

Pozostałe kolektory w Warszawie

Poza budową kolektora Wiślanego, Wodociągi Warszawskie realizują również dwie podobne inwestycje – kolektory Lindego Bis i Mokotowskiego Bis. Te zadania są również na zaawansowanym etapie i powinny zakończyć się w 2024 r. Razem z oddanym w 2020 r. zbiornikiem retencyjnym na terenie Zakładu „Czajka” wszystkie trzy nowe kolektory zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o około 140 tys. m³.

Powyższe inwestycje to część realizowanego od lat programu inwestycyjnego związanego z rozwojem i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekt związany jest z potrzebami rozwijającej się stolicy i dynamicznymi zmianami klimatu. Tylko w ostatnich czterech latach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeznaczyło na inwestycje ponad 3 mld złotych.

Udostępnij artykuł