Przejdź do treści

Jaką moc mają ścieki z „Czajki”?

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią istotny element naszego programu efektywności energetycznej. Obecnie niemal jedna trzecia zapotrzebowania całego przedsiębiorstwa na energię zaspokajana jest ze źródeł własnych, głównie odnawialnych. „Czajka” pełni więc rolę nie tylko oczyszczalni, ale także bardzo wydajnej „elektrowni”, wytwarzając rocznie ponad 40 000 MWh energii.

Do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wykorzystujemy głównie biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych. W tym roku w oczyszczalni „Czajka” pozyskaliśmy już 32,5 GWh energii elektrycznej i 18 GWh energii cieplnej zużywanych w całości na potrzeby zakładu. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię gospodarstw domowych kilkudziesięciotysięcznego miasta. Ciepłem z gazogeneratorów ogrzewane są wydzielone komory fermentacyjne, jak również wszystkie pomieszczenia na terenie oczyszczalni.

Z kolei energia elektryczna wytwarzana w „Czajce” zaspokaja do 2/3 ogólnego zapotrzebowania zakładu na prąd. Podobne, nieco mniejsze instalacje działają także na terenie oczyszczalni ścieków „Południe” i „Pruszków”.

Na terenie naszych zakładów wybudowaliśmy instalacje fotowoltaiczne o łącznej maksymalnej mocy 6,7 MW. Realizacja inwestycji wzmacnia efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i zmniejsza zużycia energii elektrycznej pozyskiwanej z węgla kamiennego, a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Warto też podkreślić, że realizujemy obecnie dwa projekty badawcze – z Politechniką Warszawską i Veolią – które pozwolą w przyszłości na opracowanie technologii odzyskiwania ciepła ze ścieków, które będzie mogło zostać wykorzystane do ogrzewania budynków w stolicy. Jest to nasz kolejny duży krok ku gospodarce obiegu zamkniętego.

Udostępnij artykuł