Przejdź do treści

Komunikat MPWiK po opublikowaniu wyników kontroli NIK

Raport pokontrolny NIK zawiera szereg niewiarygodnych stwierdzeń i wniosków świadczących o niezrozumieniu istoty funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i ryzyk na stałe wpisanych w działalność firm wodociągowo – kanalizacyjnych o czym Spółka informowała już w lipcu 2021 r. (link)

NIK, poza zignorowaniem dowodów MPWiK w sprawie błędnych wniosków niektórych biegłych z Politechniki Gdańskiej, nie wzięła także pod uwagę 152 stron pozostałych zastrzeżeń MPWiK do raportu. Spółka wyraża tym samym zaniepokojenie i wątpliwości co do merytorycznej jakości raportu, w tym do wniosków NIK w zakresie zasad, standardów i wytycznych kontroli publikowanych na oficjalnej stronie NIK.

W związku z odrzuceniem zastrzeżeń MPWiK w Warszawie do raportu NIK dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji kolektora przesyłającego ścieki do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” spółka zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez niektórych biegłych NIK przestępstwa z art. 233 § 4 Kodeksu karnego (sporządzenie fałszywej opinii).

Jednocześnie przypominamy, że w styczniu br. spółka informowała (link) o przyczynach awarii kolektorów z sierpnia 2020 r., gdzie jako przyczynę awarii wskazuje się błąd w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego polegający na braku zaprojektowania odpowiedniego drenażu, który pozwoliłby na odprowadzanie nadmiaru wody i ścieków z przestrzeni otaczającej rurociągi, co uniemożliwiłoby osiągnięcie niebezpiecznego dla instalacji ciśnienia zewnętrznego generowanego ciśnieniem z rurociągu syfonu. W ocenie ekspertów błędem projektowym było przyjęcie założenia o 100% szczelności rurociągów.

W związku z wnioskami ekspertyzy określającymi jako przyczyny awarii błędy projektowe zawarte w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie złożyło zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Udostępnij artykuł