Przejdź do treści

Most pontonowy – utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Warszawa podjęła środki zaradcze w związku z awarią systemu przesyłu ścieków w oczyszczalni Czajka. Ze względu na budowę tymczasowego systemu przesyłu poprowadzonego po moście pontonowym na obu brzegach Wisły wystąpią przejściowe utrudnienia w poruszaniu się pieszych i rowerzystów.

Na Bielanach, na lewym brzegu rzeki, zamknięty został już fragment ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Farysa w rejonie budynku kolektora MPWiK. Nieprzejezdny jest też fragment drogi dla rowerów na ul. Wybrzeże Gdyńskie po wschodniej stronie. W rejonie estakad bielańskich znaki kierują rowerzystów na równoległą trasę po drugiej stronie ulicy. Na drugą ścieżkę można przejechać bezkolizyjnie istniejącym łącznikiem rowerowych pod estakadami. Ponowna zmiana strony jest możliwa dzięki kładce pieszo rowerowej w rejonie węzła z mostem M. Skłodowskiej-Curie.

Zamknięty został także fragment trasy na wale przeciwpowodziowym na Białołęce, po prawej stronie rzeki w miejscu przejazdu pod Mostem M. Skłodowskiej Curie. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prac związanych z budową mostu pontonowego oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak m.in. kolektory. Roboty wykonuje Wojsko Polskie we współpracy z samorządem Warszawy. Po zakończeniu robót planowane jest wybudowanie tymczasowej konstrukcji, która pozwoli bezpiecznie przekroczyć pieszo oraz rowerem rejon pracy stworzonego przez wojsko systemu przesyłowego.

Źródło: zdm.waw.pl

Udostępnij artykuł