Przejdź do treści

MPWiK kontynuuje prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków pod Wisłą

MPWiK rozpoczyna kolejny etap prac, których celem jest wykonanie przewiertu pod dnem Wisły. Inwestycja pozwoli na zastąpienie tymczasowego rurociągu na moście pontonowym i bezpieczne skierowanie ich do Zakładu „Czajka”. Same prace wiertnicze pod rzeką rozpoczną się na przełomie października oraz listopada i potrwają około 5 tygodni. Docelowo będzie to jeden z elementów alternatywnego układu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy.

Od strony ul. Świderskiej trwają aktualnie prace przygotowawcze nad jednym z dwóch planowanych przewiertów pod Wisłą. Nowy stalowy rurociąg o średnicy 1,2 metrów zostanie ułożony na głębokości minimum 7 metrów pod dnem rzeki. Przewiert będzie realizowany metodą bezwykopową, w technologii Direct Pipe, która pozwala na jednoczesne drążenie tunelu pod ziemią wraz z układaniem rurociągu. Aktualnie na prawy brzeg Wisły są zwożone elementy maszyn oraz rur. Prowadzone są także prace przygotowawcze nad budową szybów startowych i odbiorczych.

– Pierwszy rurociąg, wykonany metodą przewiertu pod dnem Wisły, który planujemy uruchomić na przełomie listopada i grudnia, przejmie ścieki z tymczasowego systemu na moście pontonowym. Dzięki tej instalacji możliwe będzie osiągnięcie przepływu wymaganego dla przesyłu ścieków w przypadku pogody bezdeszczowej, tj. 3,5 m3/s. To jeden z elementów większego projektu MPWiK, który zapewni Warszawie bezpieczny i niezakłócony transfer ścieków do Zakładu „Czajka” – mówi Renata Tomusiak, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Kolejne etapy już w realizacji

Równocześnie w MPWiK trwają prace związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji do wykonania drugiego przewiertu, także o średnicy 1,2 m. W październiku 2020 r. Spółka zamierza rozpocząć wyłanienie potencjalnych wykonawców, a podpisanie umowy zaplanowano na przełom listopada i grudnia br. Instalacja powinna zostać oddana do użytku w czerwcu przyszłego roku.

Kolejnym etapem budowy alternatywnego układu przesyłowego będzie połączenie dwóch wykonanych pod dnem rzeki rurociągów z istniejącymi zakładami „Świderska” oraz „Farysa”. W tym celu powstaną nowe rurociągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. komorami technologicznymi umożliwiającymi sterowanie i kontrolę przepływu ścieków. Wykonawcę tych prac powinniśmy poznać wiosną 2021 r.

Alternatywny przesył ścieków do „Czajki”

Nowopowstałe obiekty, wraz z rurociągami pod Wisłą, docelowo mają stworzyć alternatywny system do transportu ścieków z części lewobrzeżnej do Zakładu „Czajka”. By było to możliwe, do sierpnia 2022 r. MPWiK zamierza wybudować na terenie prawobrzeżnej Warszawy dodatkowy, nowy kolektor łączący oba układy przesyłowe pod Wisłą z kanałem zbiorczym prowadzącym do przepompowni „Nowodwory”. Zaplanowano także modernizację i przebudowę kolektora do przepompowni „Żerań”. Zawarcie umowy na te prace nastąpi również wiosną przyszłego roku.

Docelowo wszystkie te instalacje pozwolą uzyskać grawitacyjny przepływ ścieków (bez konieczności używania pomp) na poziomie 4,5-5,0 m3/s. Zakończenie tego etapu jest planowane na sierpień 2022 r.

Realizacja wszystkich tych przedsięwzięć wynika z decyzji nakazowej wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ich wykonanie Spółka konsultuje z uprawnionymi w procesie inwestycyjnym podmiotami.

Postępy inwestycji można śledzić na stronie www.mpwik.com.pl oraz na profilach społecznościowych MPWiK Warszawa.

 

 

 

Udostępnij artykuł