Przejdź do treści
Brzeg Wisły podczas wschodzącego słońca

MPWiK Warszawa uzyskało pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z przelewu burzowego w rejonie ul. Farysa

7 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja br. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przelew burzowy w związku ze zrzutami mieszaniny wód opadowych i ścieków do rzeki Wisły istniejącym wylotem znajdującym się w rejonie ul. Farysa. Pozwolenia udzielono na okres 10 lat.

Z takiego rozwiązania, jak przelewy burzowe, korzystają między innymi Londyn, Paryż, Bruksela, wiele miast w Stanach Zjednoczonych i ponad 100 w Polsce. Stanowią one bufor bezpieczeństwa na wypadek właśnie takich gwałtownych zjawisk, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców. Korzystanie z przelewów burzowych zabezpiecza więc sieć kanalizacji przed awariami oraz daje bezpieczeństwo miastu przed zalewaniem ulic, domów, piwnic – dzięki tak skonstruowanemu historycznie systemowi wody opadowe trafiają do rzeki.

Warszawa korzysta z 16 takich przelewów burzowych. Taki system regulacji nadmiaru wód opadowych i roztopowych jest związany, podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce i na świecie, z historycznie wybudowanymi układami kanalizacji ogólnospławnej. Sieć kanalizacyjna Warszawy centralnej to przede wszystkim kanalizacja ogólnospławna, są to kanały budowane pod koniec XIX i w XX wieku. W oparciu o nie funkcjonują najstarsze obszary miasta.

Udostępnij artykuł