Przejdź do treści
Stalowa konstrukcja w spalarni

MPWiK zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami finalizuje prace w spalarni

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, stołeczna spółka kończy prace, które pozwolą na poprawę niezawodności pracy spalarni. 3 lutego 2021 r. rozpocznie się ostatni etap polegający na docelowej wymianie rekuperatorów oraz wykonaniu innych prac towarzyszących.

Instalacja nowych urządzeń – wymienników ciepła – będzie odbywała się w taki sposób, aby umożliwić pracę spalarni i spalanie osadów ściekowych na jednej z dwóch czynnych linii spalania. Wykonawcą prac jest firma PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Wartość umowy z dnia 30 stycznia 2020 r. wynosi 14,5 mln zł brutto.

Jak będzie wyglądał proces montażu nowych rekuperatorów?

Zanim wykonawca przystąpi do bezpośrednich prac montażowych, 3 lutego 2021 r. zostanie wyłączona linia technologiczna nr 1, jednej z dwóch linii spalania. W czasie wymiany rekuperatora proces termicznego przekształcania osadów ściekowych, będzie prowadzony na linii technologicznej nr 2. Po wygaszeniu pieca i wychłodzeniu urządzeń tj. po ok. dwóch tygodniach oraz po wykonaniu prac przygotowawczych obejmujących demontaż części dachu, izolacji, elementów konstrukcji wsporczej zostanie zdemontowany jeden z dotychczasowych rekuperatorów wraz z kanałami odprowadzającymi powietrze i spaliny. Następnie, w ich miejsce, zostaną zamontowane nowe urządzenia. Ze względu na gabaryty rekuperatora – 11 metrów wysokości oraz waga do 20 ton wraz z elementami towarzyszącymi, zapewnienie odpowiednich reżimów technologicznych oraz wykonanie badań weryfikujących poprawność wykonanych prac Wykonawca przewiduje, że operacja ta potrwa od dwóch do dwóch i pół miesiąca. Po tym czasie planowane jest uruchomienie wygaszonej linii spalania.

Aby sprawdzić, czy nowy rekuperator pracuje prawidłowo przeprowadzony będzie ruch próbny całej linii spalania, łączny czas niezbędny do przeprowadzenia, uruchomienia i ruchu próbnego wyniesie ok. 2 tygodni. Dopiero po obserwacji pracy włączonej linii i potwierdzeniu prawidłowości jej działania, wykonawca przystąpi do wymiany drugiego z rekuperatorów, w sposób identyczny, jak w przypadku pierwszej z linii.

Finalnie wszystkie prace wykonawca powinien zakończyć w III kwartale 2021 r. Potwierdzamy, że naszym staraniem jest, aby wykonać wszelkie prace związane z robotami prowadzonymi na spalarni minimalizując czas niezbędny do poszczególnych prac jednakowoż musi się to odbywać przy równoczesnym zachowaniu jakości instalacji i bezpieczeństwa oraz wszelkich prawideł wynikających z prawa budowlanego.

Równocześnie z pracami montażowymi, MPWiK przeprowadzi w spalarni coroczne przeglądy instalacji.

Należy podkreślić, że prace na spalarni będą się odbywały, podczas cały czas pracującej jednej z linii spalania, co oznacza, że jedynie część osadów ściekowych, będzie musiała zostać zagospodarowana za pośrednictwem firm zewnętrznych lub przy użyciu formy magazynowania – co jest zgodne z obowiązującym prawem i pozwoleniami posiadanymi przez Spółkę. Podkreślamy, że Spółka posiada zawarte umowy z firmami wybranymi zgodnie z zamówieniami publicznymi do zagospodarowania odpadów oraz prowadzi  kolejne postępowania celem zabezpieczenia ciągłości działania – co jest jednym ze standardów przyjętych w Spółce.

Jak powstał projekt na nowe rekuperatory?

Projekty na dwa nowe rekuperatory powstały w oparciu o wytyczne wskazane przez niezależnych ekspertów z Politechnik Krakowskiej, Warszawskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej. Wzięte zostały pod uwagę także spostrzeżenia ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz dotychczasowe doświadczenia MPWiK wynikające z 8-letniej eksploatacji obiektu.

Zwrócono szczególną uwagę na jakość materiałów w tym pod kątem ich trwałości, jak również wykorzystywane rozwiązania na tego typu instalacjach. W oparciu o ekspertyzy i analizy własne, w trakcie projektowania wybrano nowy, trwalszy rodzaj stali do wykonania poszczególnych elementów rekuperatorów oraz zastosowano zupełnie nowe rozwiązanie doprowadzania zimnego powietrza. Powyższe działania wykonano w celu  zwiększenia wytrzymałości i trwałości urządzeń, co ma wpływ na niezawodność pracy obiektu.

Bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych

Wymiana rekuperatorów będzie odbywała się bez konieczności całkowitego wyłączenia spalarni, a osady ściekowe będą spalane na jednej z dwóch linii. Dzięki temu będzie można spalać do 80% osadów ściekowych powstałych w Zakładzie „Czajka”. Reszta osadów będzie zagospodarowywana zgodnie z prawem m.in. przez wyspecjalizowane do tego firmy.

Udostępnij artykuł