Przejdź do treści

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w związku z poważną awarią układu przesyłowego i awaryjnym zrzutem ścieków do Wisły

W sobotę, 29 sierpnia 2020 r. doszło do poważnej awarii układu przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców miasta, spółka uruchomiła awaryjny zrzut ścieków nieoczyszczonych do Wisły.

O awarii powiadomione zostały służby państwowe. Żeby zminimalizować skutki zrzutu, MPWiK uruchomiło ozonowanie ścieków. Powołano także sztab kryzysowy spółki. Jego zadaniem jest wypracowanie metody jak najszybszej naprawy i zapewnienia bezpiecznego transportu ścieków.

O ustaleniach sztabu i postępach prowadzonych prac naprawczych MPWiK będzie niezwłocznie informowało.

Awaria nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy – ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane 10 km powyżej miejsca zrzutu ścieków do rzeki. Spółka uruchomiła codzienne badania jakości wody w Wiśle na odcinku warszawskim oraz Warszawa – Płock. Wyniki badań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz profilu społecznościowym Spółki.

Spółka uruchomiła także mechaniczne oczyszczanie ścieków.

Udostępnij artykuł