Przejdź do treści

Oświadczenie MPWiK

W związku z opublikowaniem w dniu 16.12.2020 r. w mediach społecznościowych pisma Pana Przemysława Dacy Prezesa PGW Wody Polskie do Prezydenta m.st. Warszawy Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym skierowała swoje stanowisko w powyższej sprawie, chroniąc dobre imię Spółki i Pracowników.

Link do odpowiedzi: TUTAJ

Udostępnij artykuł