Przejdź do treści

Przewiert pod Wisłą zrealizowany w ok. 70%

Obecnie poziom wody w Wiśle, a tym samym prędkość jej nurtu pozostają na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu przeprawy pontonowej na rzece. Wszystkie nieczystości z lewobrzeżnej części Warszawy są transportowane rurociągiem tymczasowym do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Jednocześnie trwa intensywne drążenie tunelu pod Wisłą – prace wiertnicze są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Do tej pory udało się wykonać 536 metrów przewiertu, a więc ok. 70% jego pełnej długości. W piątek 20 listopada realizowany jest końcowy etap montażu trzeciej (około 200-metrowej) liry, będącej gotowym odcinkiem rurociągu, przygotowanym do instalacji pod ziemią. Montaż ostatniego już, czwartego fragmentu rury rozpocznie się w najbliższych dniach.

Prace przy przewiercie pod dnem Wisły realizowane są przy użyciu technologii Direct Pipe – najbardziej nowoczesnej, bezwykopowej metody instalacji rurociągów. Główną rolę odgrywają tutaj głowica mikrotunelowa oraz stacja pchająca tzw. pipe thruster, która działa z siłą 5000 kN. Praca tego urządzenia sterowana jest zdalnie.

Zakończenie prac związanych z wykonaniem przewiertu przewidziane jest na przełom listopada i grudnia 2020 r. Tak szybkie ukończenie prac umożliwia wydana 7 września 2020 r. decyzja nakazowa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

Udostępnij artykuł