Przejdź do treści
Przewiert rurociągu nitki B

Ruszył drugi przewiert pod Wisłą

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. kontynuując budowę alternatywnego układu do przesyłu ścieków pod dnem Wisły rozpoczęła przewiert nitki B. Start przewiertu nastąpił po okresie intensywnych prac – projektowych i przygotowawczych.
Wykonawcą nitki B (wyłonionym pod koniec stycznia br. w przetargu nieograniczonym) jest Inżynieria Rzeszów S.A., która wykonała także pierwszy przewiert. MPWiK zawarło umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drugiej, uzupełniającej nitki alternatywnego układu przesyłowego 9 lutego br., koszt tej inwestycji wyniesie około 31 mln. zł netto.

Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A działającej od 13 grudnia 2020 r., jest budowany metodą bezwykopową (direct pipe) pod dnem Wisły, a po jego wykonaniu zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów „Świderska” i „Farysa”. Długość podziemnego odcinka stalowego rurociągu o średnicy 1,2 m wyniesie około 800 metrów. Po przeprowadzeniu prac projektowych, analitycznych i uzgodnieniowych (prace kontynuowane są na podstawie decyzji PINB) przystąpiono do etapu robót budowlanych. Po wykonaniu komory nadawczej (od ul. Świderskiej) i odbiorczej (od ul. Farysa) rozpoczęto przewiert. Uruchomienie nitki B jest planowane na koniec I półrocza 2021 r.

Równolegle z tymi pracami powstaje jeszcze jeden (trzeci), uzupełniający naziemny rurociąg, który będzie dołączony do już pracujących dwóch naziemnych rurociągów ułożonych po obu stronach rzeki, dzięki czemu zwiększy się wydajność budowanego całego układu, co wpłynie na dalsze ograniczenie zrzutów przelewami burzowymi mieszaniny ścieków i wód opadowych do Wisły podczas pogody deszczowej.

Należy przypomnieć, że całkowita realizacja alternatywnego układu przesyłowego oraz odtworzenie układu w tunelu pozwoli nie tylko na odzyskanie pełnej przepustowości sprzed awarii (10,85 m3/s), ale także na uzyskanie wartości dodanej w postaci zwiększenia przepustowości w sumie średnio do ok. 16 m 3/s. Rezultat ostateczny będzie można osiągnąć po odtworzeniu układu w tunelu przesyłowym.

Inwestycja nitki B zakończy I Fazę budowy nowego układu przesyłowego

Jednocześnie Spółka ogłosiła przetarg na zadanie II Fazy, która przewiduje wybudowanie nowych rurociągów i towarzyszących im obiektów (budynków) technologicznych, komór połączeniowych gwarantujących sprzężenie nowego układu z już działającym, komory sterującej przepływem z urządzeniami monitorującymi, a także z projektowanymi urządzeniami kolektora Wiślanego. Inwestycje II Fazy pozwolą na rozpoczęcie transportu ścieków grawitacyjnie. Do tego czasu układ będzie pracował jak dotąd – przy wykorzystaniu pomp. Trwa procedura analizy ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Realizujemy zapowiedź z 2019 roku

Budowa tego nowego, alternatywnego układu przesyłowego była zapowiedziana przez władze stolicy w 2019 roku po pierwszej awarii syfonu w tunelu pod Wisłą. Po awarii z sierpnia 2020 roku, realizacja projektu odbywa się na podstawie wydanej 7 września 2020 r. decyzji nakazowej PINB dla m.st. Warszawy. Celem inwestycji jest zapewnienie Warszawie sprawnego, bezpiecznego i niezakłóconego transferu ścieków komunalnych pod Wisłą do Zakładu „Czajka”. Zakończenie prac związanych z budową alternatywnego układu przesyłowego planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

Trwa demontaż rurociągu w tunelu pod Wisłą

Równocześnie do budowy alternatywnego przesyłu ścieków, trwają prace związane z demontażem rurociągów w tunelu pod Wisłą, które uległy awarii 29 sierpnia 2020 r. Wykonawcą tych prac jest Zakład Remontowo-Budowlany ARGO-BUD wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w grudniu 2020 r. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 roku, a koszt tej inwestycji wyniesie 21,5 mln zł netto.
Zakończenie prac odtworzeniowych układu przesyłowego w tunelu pod Wisłą, zgodnie z decyzją nakazową PINB, powinno nastąpić w 2024 r.

Udostępnij artykuł