Przejdź do treści
Krzysztof Kobus/Travelphoto.pl

MPWiK wyjaśnia nieprawdziwe informacje nt. przetargu na niszczenie dokumentu

MPWiK w m. st. Warszawie S.A. prostuje fałszywe tezy i mity, jakie narosły wokół przetargu na niszczenie dokumentów. W przestrzeni medialnej pojawiło się bowiem wiele fałszywych tez, domysłów i teorii spiskowych. Sam fakt rozpisania przetargu na niszczenie dokumentacji świadczy o transparentności Spółki i jej działań, w związku z tym stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim manipulacjom i kłamstwom.

Przetarg ogłoszony 27.08.2020 r. na niszczenie dokumentów na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dotyczy zapotrzebowania na niszczenie dokumentów nie stanowiących zasobu archiwalnego Spółki. Do zniszczenia przeznacza się materiały robocze, tworzone na etapie przygotowań, powtórne kopie, materiały zawierające błędy, literówki i inne omyłki pisarskie. Są one na bieżąco wrzucane do specjalnie przygotowanych, zaplombowanych pojemników. Następnie po ich zapełnieniu przekazywane są do wykonawcy, który odbiera zaplombowaną zawartość. Sam proces niszczenia jest rejestrowany kamerą i zakończony wystawieniem certyfikatu.

Zapotrzebowanie na usługę niszczenia dokumentacji zostało złożone w dniu 31.07.2020 r. Firma poprzednio realizująca tę usługę wypowiedziała Spółce współpracę, nowy wykonawca nie został wyłoniony, a postępowanie jest obecnie na etapie rozeznania rynku.  Termin realizacji usługi zostanie określony do 31.12.2020 r.

Archiwizacja dokumentów

Podkreślamy, że MPWiK w m. st. Warszawie S.A. działa pod nadzorem Archiwum Państwowego w Warszawie i opiera się na normatywach zatwierdzonych przez tę instytucję: Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt, a także na Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Wydziału Archiwum Zakładowego.  Dokumentacja techniczna jest rejestrowana w systemie EEWA i na bieżąco digitalizowana.

Brakowanie (nie niszczenie) dokumentacji niearchiwalnej w Wydziale Archiwum Zakładowego inicjuje kierownik tego wydziału. Do procedury brakowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Warszawie odbywa się zgodnie z ww. ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

Udostępnij artykuł