Przejdź do treści
Łączenie elementów na budowie rurociągu

Wybrano wykonawcę drugiego przewiertu pod Wisłą

W środę, 27 stycznia 2021 r. w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca nitki B alternatywnego układu do przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Inżynieria Rzeszów S.A.

Do przetargu stanęły dwie firmy – Budimex S.A. oraz Inżynieria Rzeszów S.A., a czas na składanie odwołań mija 8 lutego. Jeśli takie nie wpłyną do MPWiK, które jest inwestorem, drugi przewiert pod dnem Wisły, podobnie jak pierwszy, wykona Inżynieria Rzeszów S.A. Firma zrealizuje inwestycję za kwotę 37,4 mln zł. Oferta Budimeksu S.A. wynosiła 54,8 mln zł.

Chcemy, żeby drugi przewiert został wykonany przed końcem tego półrocza – poinformowała Prezes Zarządu MPWiK Renata Tomusiak.

Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A, zostanie wybudowany metodą bezwykopową pod dnem Wisły i połączony z infrastrukturą kanalizacyjną: po lewej stronie rzeki z Zakładem „Farysa”, a po prawej z Zakładem „Świderska”.

Inwestycja ta zamknie pierwszą fazę budowy nowego układu do przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, który został zapowiedziany przez władze stolicy w 2019 roku. W drugiej fazie Spółka wybuduje nowe rurociągi łączące obie nitki wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi takimi jak komory technologiczne. Na to zadanie postępowanie zostanie ogłoszone w I połowie 2021 r.

Udostępnij artykuł