Przejdź do treści

Trwają prace nad rozruchem układu tymczasowego na moście pontonowym

W piątek 30 października rozpoczęło się nawadnianie i testy szczelności połączonych na nowo rurociągów na moście pontonowym. Instalacja czasowo musiała zostać zdemontowana z powodu fali wezbraniowej na Wiśle.

Pracownicy MPWiK, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wojskiem Polskim, przeprowadzili operację odtworzenia rurociągów tymczasowo przesyłających ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

Po przeprowadzeniu niezbędnych testów szczelności, spółka przystąpi do rozruchu tymczasowego układu przesyłowego. Przywrócenie transportu ścieków po moście pontonowym umożliwi zatrzymanie awaryjnego zrzutu do Wisły. Procedura uruchamiania układu jest identyczna, jak w przypadku poprzedniego, wrześniowego rozruchu. Do zasilania układu został przygotowany zestaw  pomp pracujących i zapasowych.

Transkrypcja wideo
Udostępnij artykuł