Przejdź do treści
Uruchomiono tymczasowy rurociąg do przesyłu ścieków

Uruchomiono tymczasowy rurociąg do przesyłu ścieków

Ścieki z lewego brzegu Warszawy ponownie popłynęły rurociągiem do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Operacja uruchomienia instalacji przebiegła pomyślnie, a sam układ działa bez zakłóceń.

Prace nad budową tymczasowego układu były prowadzone od początku września br. w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Uruchomienie układu poprzedzono testami, które przebiegły zgodnie z harmonogramem oraz bez zakłóceń. W pierwszym etapie, w dniach 17-18.09.2020 r., przeprowadzono testy szczelności oraz sprawdzono obciążenie mostu pontonowego. W piątek 18.09.2020 r., rozpoczęto próbny przesył ścieków. Układ osiągnął pełną wydajność w niedzielę 20.09.2020r., a w ostatnich dniach trwały ostatnie testy. Jego działanie jest na bieżąco kontrolowane przez służby MPWiK po obu stronach Wisły. Nad bezpieczeństwem mostu czuwają żołnierze Wojska Polskiego i ratownicy WOPR zatrudnieni przez Spółkę.

Dziękujemy Wojsku Polskiemu i administracji rządowej, a także pracownikom PGW Wody Polskie, za dotychczasową współpracę, a także innym podmiotom pracującym z nami przy tym przedsięwzięciu. Jednocześnie Spółka dziękuje mieszkańcom m.st. Warszawy za wyrazy zrozumienia i cierpliwości, mamy świadomość skali prowadzonej przez nas inwestycji, w tym utrudnień m.in. dla rowerzystów. Tym bardziej mobilizuje nas to, do terminowej realizacji naszych zobowiązań inwestycyjnych, które pilnie przygotowujemy, aby zastąpić układ przesyłowy na moście pontonowym – który jest rozwiązaniem tymczasowym.

Jak wyglądała budowa tymczasowego układu?

W celu zatrzymania zrzutu ozonowanych ścieków do Wisły:

  • Wojsko Polskie wybudowało most pontonowy na Wiśle, na którym zamontowano rurociągi.
  • Ułożono dwa rurociągi o średnicy 1 m i długości 1,6 km każdy; do ich budowy wykorzystano rury użyczone MPWiK przez PGW Wody Polskie oraz nowe dostarczone przez wykonawcę. Powstały rurociąg jest o 900 metrów dłuższy od wykonanego w zeszłym roku.
  • Uruchomiono tymczasową przepompownię na terenie Zakładu „Farysa”, zasilaną prądem bezpośrednio z sieci energetycznej. Ścieki do układu tłoczą dwie pompy o mocy 340 kW każda.

W związku z realizacją przedsięwzięcia Spółka zawarła łącznie kilkadziesiąt umów/zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, a łączna wartość zaciągniętych przez MPWiK zobowiązań wynosi ponad 44,5 mln zł netto.

Kolejne działania MPWiK

Układ tymczasowy na moście pontonowym, będzie funkcjonował do momentu wybudowania instalacji bezpieczeństwa metodą przewiertu. Będzie ona miała długość ponad 700 m i średnicę 1,2 m. Rurociąg zostanie wykonany w technologii Direct Pipe z rur stalowych. Rurociąg ten będzie elementem docelowego alternatywnego układu przesyłowego. Do jej obsługi MPWiK wykorzysta tymczasową przepompownię na terenie Zakładu „Farysa” oraz nowe, specjalnie wybudowane komory połączeniowe. Budowa tego układu rozpocznie się w najbliższych dniach i zapewni bezpieczny transport ścieków niezależnie od warunków pogodowych i hydrologicznych. Naszym celem jest uruchomienie tej części inwestycji na przełomie listopada i grudnia 2020r. Umowa na przewiert została podpisana w dniu 21 września 2020 r., a jej wartość to blisko 35,5 mln zł netto. Wykonawcą zadania będzie Inżynieria Rzeszów S.A.

Jednocześnie MPWiK prowadzi działania zmierzające do przewiertu drugiej rury i wybudowania niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Oba te kroki docelowo złożą się na alternatywny nowy układ przesyłowy pod Wisłą, zapowiadany przez Prezydenta m.st. Warszawy po ubiegłorocznej awarii. Drugi krok zostanie dokończony w przyszłym roku. Tak pomyślane etapy tej inwestycji umożliwią nam bezpieczny odbiór ścieków w momencie, gdy most pontonowy będzie musiał zostać rozebrany.

Równolegle Spółka przygotowuje plan pracy naprawy istniejącego tunelu. Prace w pierwszej kolejności obejmą rozbiórkę w celu umożliwienia prokuraturze oraz niezależnym ekspertom pobranie próbek do analizy przyczyn awarii.

Realizacja powyższych przedsięwzięć wynika z decyzji nakazowej wydanej przez Powiatowy Inspektorat Budowlany. Spółka konsultuje swoje działania z uprawnionymi w procesie inwestycyjnym podmiotami.

Relacja wideo:

Transkrypcja wideo

 

Udostępnij artykuł